Svet Neograničenih Mogućnosti

Access Consciousness™ obuke omogućuju verbalno procesuiranje i jednostavne alate promene koji dopuštaju tonoliko promene koliko ste spremni da odaberete!

Access Consciousness nudi osnovne obuke i mnogo specifičnih tretmana koje su sve dizajnirane da vam pruže više lakoće, radosti, obilja, izbora i mogućnosti u vašem životu. Mnoge osnovne radionice imaju preduslove koji polaznicima, ukoliko to žele, omogućuju da brzo dodju do naprednih radionica.

Na obukama kao što su: Bars, Osnovni nivo (Foundation), Nivo 1 (Level 1) i obuke telesnih procesa dobićete priručnike koji sadrže detaljnija objašnjenja, procese i alate koji se na edukaciji koriste sa voditeljem. Napredne radionice imaju slobodni oblik.

Deca do 15 godina starosti, svuda u svetu, imaju besplatne edukacije. Tinejdžeri od 15 – 18 godina plaćaju pola cene.

Osnovne edukacije mogu proširiti vaš kapacitet svesnosti tako da imate veću svest o sebi, svom životu, ovoj stvarnosti i iznad nje! Sa većom svesnošću možete početi da stvarate život za koji ste znali da je moguć, ali ga još niste stvorili. Šta je još moguće?

Rada_canak_Gary_Douglas

‘Svesnost uključuje sve i ništa ne prosuđuje. Jednost uključuje sve i ništa ne prosuđuje.’ – Gary Douglas, osnivač Access Consciousnessa.

Access Consciousness je skup alata i tehnika koji su dizajnirani tako da vam pomažu da promenite sve što ne funkcioniše u vašem životu kako biste mogli imati drugačiji život i drugačiju stvarnost. Da je vaš logički um stvarno mogao stvoriti rezultate promene koje biste vi hteli, zar se to već ne bi ostvarilo? Jeste li spremni da istražite beskonačne mogućnosti?